Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


Auteursrecht:

Respecteer het auteursrecht op foto's. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als u een foto wilt gebruiken, vertrouw hierbij niet op de mededeling van anderen. Maak altijd duidelijke afspraken over gebruik en vergoeding. Gebruik de foto alleen voor afgesproken doeleinden. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij de foto. Gebruik een foto niet als u niet weet wie de maker is. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf. Let ook op de rechten die anderen op een foto kunnen hebben. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.